Privacyverklaring Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V.

Waarom deze verklaring?

Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie is deze verklaring?

Deze verklaring is gericht aan de opdrachtgevers en bezoekers van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. Daarnaast is deze verklaring bedoeld voor diegenen waarvan de persoonsgegevens via de websites: www.zeevenhoovenair.nl en www.hoist-international.com worden verwerkt.

Voor de bezoekers van de websites van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. verwijzen wij u tevens naar de cookieverklaringen op onze websites.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Contactformulier op de websites.

Op onze websites zijn contactformulieren te vinden.

De volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Eventueel andere gegevens die u invult op het formulier.

Opdrachtgevers en prospects van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V.

In onze systemen slaan wij van onze opdrachtgevers en prospects de volgende gegevens op:

 • Bedrijfsnaam;
 • NAW-contactpersoon
 • Emailadres contactpersoon

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

Contactformulier

Het contactformulier biedt websitebezoekers de mogelijkheid om in contact te komen met Hoist International B.V. of met Zeevenhooven Air B.V. De gegevens die u invult op het formulier, worden opgeslagen en kunnen worden gedeeld met onze medewerkers. We gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook worden uw gegevens opgenomen in ons systeem, zodat we weten wanneer we contact hebben gehad met u en kunnen we u de volgende keer beter van dienst zijn.

Wat zegt de wet hierover?

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke grondslag is vereist. Eén van de wettelijke grondslagen betreft ‘het gerechtvaardigd belang’. Hoist International B.V. of met Zeevenhooven Air B.V. hebben een gerechtvaardigd belang. Zonder het verwerken van persoonsgegevens is het immers in redelijkheid niet mogelijk om haar doelen te bereiken; namelijk het onderhouden van een commerciële relatie met haar klanten, het bieden van de diensten en producten danwel het onderhouden van contact met (potentiele) werknemers.

Voor het verwerken van de persoonsgegevens van de opdrachtgevers geldt dat hier contractuele afspraken aan ten grondslag liggen, welke vastgelegd zijn in een overeenkomst.

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?

Er geldt geen wet op grond waarvan persoonsgegevens moeten worden verstrekt aan Hoist International B.V. of met Zeevenhooven Air B.V. De bezoekers en sollicitanten die gebruik maken van de formulieren op de websites kunnen er altijd voor kiezen geen gebruik te maken van de mogelijkheid contact op te nemen danwel te solliciteren.

Voor opdrachtgevers en prospects is het verstrekken van gegevens niet verplicht. Echter kunnen de werknemers van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. geen contact onderhouden. Hier is de opdrachtgeven van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. niet bij gebaat.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen.

Wanneer er een overeenkomst aan de verwerkingen ten grondslag ligt (een contract met de opdrachtgever van Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V.) geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn start direct nadat de uitvoering van de overeenkomst is geëindigd voor wat betreft de betreffende persoonsgegevens.

Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. bewaart uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. exporteert geen persoonsgegevens naar derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder voorafgaande toestemming van een opdrachtgever.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Alles wat er met de persoonsgegevens gebeurt, gebeurt handmatig (‘met menselijke tussenkomst’).

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?

Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en datalekken te voorkomen. Het betreft onder andere de navolgende maatregelen:

 • De toegang tot de serverruimtes is elektronisch beveiligd en alleen enkele bevoegden hebben toegang.
 • Alle computers, servers en systemen zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Middels een firewall is het zo geregeld dat het servernetwerk zeer beperkt van buiten toegankelijk is.
 • Wachtwoorden van gebruikers worden middels hashing op de server opgeslagen.

De privacyrechten van de contactpersonen

Iedere contactpersoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om Zeevenhooven Air B.V. en Hoist International B.V. te verzoeken om inzage in zijn of haar persoonsgegevens en/of om deze gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Degene die een dergelijk verzoek doet, dient zich daarbij te identificeren. Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u om contact op te nemen